Preview Mode Links will not work in preview mode

Teknisk sett


May 16, 2019

Da Rolls Royce Marine ble solgt til Kongsberggruppen nylig, var det én avdeling de ikke ville kvitte seg med: De som driver med elektriske motorer. Rett og slett fordi flyindustrien står på terskelen til elektrifisering.

Nå skal Rolls Royce ansette mange nye ingeniører i Trondheim, som kan bli et teknologisenter for fremtidens nullutslippsfly.

Vi snakker med sjefen for Rolls Royce i Norge, Sigurd Øvrebø.