Preview Mode Links will not work in preview mode

Teknisk sett


Apr 11, 2019

Med femti år i dekkbransjen er det neppe å ta i for hardt å si at Frank Larsen er den som kan mest om bilgummi her i landet. Nå driver han utstrakt kursvirksomhet for å lære opp bransjen i all mystikken rundt bilgummi. For det er nesten ufattelig mye teori og praksis som går med til å skape stadig bedre dekk. I dag snakker vi med Frank Larsen om sommerdekkene som nå skal på.