Preview Mode Links will not work in preview mode

Teknisk sett


Apr 4, 2019

NSB har byttet navn til Vy. De gamle statsbanene er mest kjent for togdrift, men de er også landets største busselskap. Nå tenkes det persontransport i et mye videre perspektiv enn før.

I dag snakker vi med direktør for mobilitet og reiseliv i NSB-konsernet, Synne Homble.