Preview Mode Links will not work in preview mode

Teknisk sett


Mar 28, 2019

11 000 nordmenn har stilt seg på listen for å kjøpe elbilen Byton. De må holde ut et par år til. Men allerede i år skal de første kineserne få tilgang til bilen, som er et resultat av at topper i den europeiske bilindustrien har invitert topper fra amerikansk IT-industri for å bygge den ultimate bilen. Ikke bare skal den by på revolusjonerende teknologi, den skal bli billig også.


I forbindelse med Nordic EV Summit fikk vi en prat med Henrik Wenders, som har vært en av toppene i BMW i mange år før han og ni andre startet Byton for et par år siden.