Preview Mode Links will not work in preview mode

Teknisk sett


May 12, 2016

Skal du ha noe som viser korrekt tid, koster det bare et par hundre kroner for en digital klokke. Det finnes ikke mekaniske klokker i verden som går riktig. Likevel bruker folk tusener, titusener eller hundretusener på mekaniske armbåndsur. Og industrien vokser. Hvorfor? Og hvilke teknologiske framskritt gjøres i denne industrien? Odd Richard Valmot og Jan M. Moberg drar som vanlig de historiske linjene og trekker fram aktuelle teknologier.