Preview Mode Links will not work in preview mode

Teknisk sett


Feb 7, 2019

Fra 1. januar 2020 er det slutt på fossil fyringsolje i Norge. Innen da må titusener som varmer seg med parafin og olje ha funnet et alternativ. For mange peker væske-til-vann-varmepumper seg ut som det beste alternativet, og Enova stiller opp med støtteordninger.

Dette er en god investering i både i penger og miljø. Hvordan skal vi forholde oss, og hva skal vi passe på?

Til å svare på dette har vi besøk av rørlegger og sivilingeniør David Zijdemans. Det er han som lærer opp installatørene og har skrevet mye av læremateriellet deres. På NTNU tok han diplomet med å bygge sin egen varmepumpe med propan som kjølemiddel!