Preview Mode Links will not work in preview mode

Teknisk sett


Jan 22, 2019

Ingen kan si hvor gammelt hjulet er, men Atle Timenes og hans medgründer har funnet opp en ny variant.

Det begynte med en ide om hvordan de kunne kombinere ideen om en kulepenn med et behov for å flytte gjenstander. Et lite løft, så kommer det ut et hjul i hvert hjørne på eksempelvis et bord eller en stol. Så skal det bare et lite løft til, så klikker hjulene tilbake. Det er et produkt i dag.

Men wheel.me har tenkt videre. De vil gjøre stoler, bord, sykehussenger og vegger autonome og talestyrte. Sykehussenger kan ta seg fram selv og vegger kan dele inn møterom på et blunk. For ikke å snakke om når 500 stoler i et konferanserom skal flyttes.

Vi snakker med Atle Timenes i Wheel.me om det nye norske hjulet, og den autonome fremtiden til tingene rundt oss.