Preview Mode Links will not work in preview mode

Teknisk sett


May 4, 2016

Etter 150 års rivende utvikling er det snart game over for stempelmotoren, mener Odd Richard Valmot og Jan Moberg. Alternativene blir raskt mye bedre, og snart har rett og slett stempelmotoren utspilt sin rolle. Den har ingen fremtid, mener Valmot, som gir teknologien 10-20 år før alternativene overtar helt. I denne ukens podcast får vi et raskt tilbakeblikk på stempelmotorens historie, helt fram til de siste årene. Downsizing, turbo, elektronikk og innsprøyting har skviset marginene og gitt langt større virkningsgrad de siste årene. Og visste du forresten hvordan saltvannet begrenser forbrenningsprosessen i utenbordsmotorer?