Preview Mode Links will not work in preview mode

Teknisk sett


Nov 27, 2018

Norsk radarkompetanse er av de fremste i verden. Det er demonstrert ved at en norskutviklet radar skal bli med NASA på den neste ferden til Mars, der den skal se opptil 100 meter ned i bakken. Vi snakker med mannen som har ledet prosjektet ved FFI - Forsvarets Forskningsinstitutt, Svein Erik Hamran. Han skal også fortsette med dette etter hvert som data tikker inn i 2021, etter at Mars 2020 Rover skytes opp våren om under to år.