Preview Mode Links will not work in preview mode

Teknisk sett


Nov 13, 2018

To smarte sivilingeniørstudenter fra NTNU fikk en glup idé, og startet bedriften MovieMask. Nå er de seks ansatte i Forskningsparken i Oslo og har solgt 12 000 filmmasker. Den opprinnelige ideen var å lage en maske til mobilen, og la brukerne se innhold på det som via den unike optikken så ut som en 100 tommers TV. Mens andre gikk for VR i 3D, mente de at potensialet i 2D med dagens høyoppløste mobiler ikke var utnyttet.

Nå slipper de en ny utgave av masken. Denne gangen med hull i. I tillegg får man noen enkle pappfigurer og en pappterning. Ideen er selvfølgelig å utnytte mobilen til å vise AR. Så enkelt kan det gjøres. Vi sitter i studio og lar oss imponere. En terning foran mobilens kamera og vips er man et hjerte gjengitt som en 3D-representasjon.

Vi snakker med medgründer Harald Mannheim og NTNU-student og AR-utvikler Maria Nylund om de nye mulighetene som superbillig AR tilbyr.