Preview Mode Links will not work in preview mode

Teknisk sett


Oct 4, 2018

 

Benedicte Schilbred Fasmer er konserndirektør for bedriftskundene til DNB. Hun stiller opp på Teknisk Sett fra DNB NXT i Ålesund, ett av 19 arrangementer der gründere, større bedrifter og investorer møtes for å kanskje jobbe sammen.

DNB oppfatter det som en samfunnsoppgave å hjelpe gründerne, samtidig som de selv håper å få gevinst når noen virkelig lykkes.

Det etableres 60000 bedrifter i Norge årlig, men bare halvparten overlever. Det er viktigere enn noen gang å få etablert det nye næringslivet vi skal leve av i fremtiden.