Preview Mode Links will not work in preview mode

Teknisk sett


Sep 25, 2018

Vi er klare med vår andre podcast fra Longyearbyen på Svalbard. Denne gangen møter vi lederen for arktisk teknologi ved UNIS – Universitetssenteret på Svalbard, professor dr. Arne Aalberg. Han har en 100 prosent stilling der oppe i tillegg til en 20 prosent stilling ved NTNU. Men i praksis jobber han mye mer enn 120 prosent. Fordi han liker det.

Det skal ikke skje forskning og utvikling på Svalbard som kan gjøres på fastlandet. Men det er det ikke alt som kan, så forskere og de som underviser her har mer enn nok å henge fingrene i, fra problemstillinger rundt permafrost til innsamling og prosessering av arktiske miljødata.