Preview Mode Links will not work in preview mode

Teknisk sett


Mar 31, 2016

– Veivakselen har fått for lite kred! Det fastslår våre to teknologer Odd Richard Valmot og Jan Moberg i ukens podcast. Veivakselen har kommet i skyggen av selve hjulet, men har like fullt hatt en enorm innvirkning i den teknologiske utviklingen og industrialiseringen. Temavalget var opprinnelig ment som en spøk, men blir selvsagt behandlet med det største alvor i podcasten vår. Odd Richard Valmot tar som vanlig lytteren langt tilbake i historien, før han drar linjene via industrialiseringen og helt fram til dagens teknologi. Men med el-bilen har kanskje veivakselen utspilt sin rolle i bilbransjen?