Preview Mode Links will not work in preview mode

Teknisk sett


Mar 17, 2016

Norge skal få nytt system for togsignalering, men først skal det investeres 20 milliarder kroner de neste 14 årene. Odd Richard Valmot trekker linjene fra Samuel Morse i 1864 til morgendagens system for togsignalering i Norge - ERTMS nivå 2. Da må vel mange av signalproblemene løses?