Preview Mode Links will not work in preview mode

Teknisk sett


Jan 31, 2018

Torsdag 1. februar går EV Summit 2018 av stabelen. Nesten 700 deltakere fra 34 land kommer for å høre en lang rekke foredragsholdere og debatter rundt elbiler og elektrisk transport. Jan og Odd Richard summerer i dagens podcast opp hva de mener om dette og hva som kommer til å skje på området i årene som kommer. Ingen av dem tror stempelmotoren har noen lys fremtid.