Preview Mode Links will not work in preview mode

Teknisk sett


Jan 25, 2018

Dagens podcast er spilt inn på nærmest hellig grunn. Vi sitter i Palo Alto på kontoret til Dave Packard, like ved siden av kontoret til Bill Hewlett. Kontoret er slik det var da de to flyttet inn i 1960, mange år etter at de to la grunnstenen til det vi kjenner som Silicon Valley - da de begynte å produsere elektronikk i en garasje noen kvartaler unna i 1938. Vi sitter i tretunge omgivelser sammen med adm. dir. for HP Norge, Verner Hølleland, og snakker om den neste store revolusjonen: 3D-printing.