Preview Mode Links will not work in preview mode

Teknisk sett


Mar 10, 2016

Odd-Richard Valmot har vært på Mobile World Congress, og deler noen av trendene innen mobilteknologi i denne ukens podcast. Mest spennende er utviklingen av 5G, fremtidens mobilnett. Nå begynner teknologiene å modnes, og vi ser konturene av hva 5G i praksis vil innebære. – 5G er et lass med nye teknologier, fastslår Odd Richard Valmot. Vi får også høre litt om de nyeste mobiltelefonene, virtual reality og ikke minst aktuelle norske mobilteknologier.